Afspraken en tips

Afspraken

  • Het is voor leden niet nodig dat ze snoep meenemen. Mieren en andere insecten vinden dit altijd eerder dan de leiding, en dit geeft wel eens problemen. De leiding voorziet zelf tussendoortjes genoeg! Ook voor de oudste groepen is drugs, alcohol, rookwaren,… helemaal uit den boze!

 

  • Sloebers, speelclub en rakkers hebben geen zakgeld nodig. De andere groepen spreken onderling af hoeveel zakgeld er nodig is. Voor hen is zakgeld om een hele GB leeg te kopen helemaal niet nodig!

 

  • Al het elektronisch materiaal ter tijdverdrijf is totaal overbodig! We hebben het dan over:

-   Spelconsoles (game boy, Nintendo, playstation,…)

-   Radio’s, walk- en discmans, mp3-spelers,…

-   GSM’s

Moesten deze aangetroffen worden, worden deze in bewaring gehouden door de leiding tot de laatste dag van het kamp.

  •  We kiezen ervoor om geen bezoek van ouders en/of liefjes toe te laten gedurende het hele kamp. We voorzien ook geen bezoekdag voor de ouders. Maar (stiekem) langskomen is ook helemaal niet nodig!. We zorgen ervoor dat uw kind zich goed genoeg amuseert, zodat heimwee zoveel mogelijk voorkomen wordt! Wat wel wordt aangemoedigd: het schrijven van brieven!

 

  • De oudste groepen (toppers, kerels, aspi’s) gaan met de fiets op kamp. Zorg ervoor dat deze tiptop in orde is, en dat je je kind niet met een oud, versleten geval op kamp stuurt! De gebruikelijke lekke band onderweg kan de leiding zelf nog wel opvangen, maar andere en meer serieuze stukken kunnen we onderweg en op kamp missen als kies- en andere pijn!

 

Tips

  • Maak een zakje kleren per dag, met de dag duidelijk vermeld.

 

  • Als je jongens een brief schrijven naar huis, familie,… schrijf dan vooraf de adressen waarnaar ze een brief versturen al op de enveloppen, en kleef al een postzegel.

 

  • Schrijf zelf ook eens naar de kleinsten! Ze kijken hier echt naar uit, en het helpt een beetje om heimwee te voorkomen.

 

  • Oefen al eens op het knopen van je veters! (of breng plakkerschoenen mee als je die hebt)