Vrijwilligerswet

Statuut van de vrijwilligers

"Chirogroep" informeert haar vrijwilligers via www.chiro-merksplas.be, de website.
"Chirogroep" brengt haar vrijwilligers op de hoogte van de volgende zaken:

 

1. Sociale doelstelling van Chiro MERKSPLAS

Chiro MERKSPLAS heeft als sociale doelstelling jeugdwerk.

2. Juridisch statuut van Chiro MERKSPLAS

Chiro MERKSPLAS is een feitelijke vereniging.

Naam verantwoordelijke(n) van de groep: Schuermans Wannes en Schoenmaekers Toon

3. Chiropolis

Elke vrijwilliger van Chiro MERKSPLAS, die aangesloten is bij Chirojeugd Vlaanderen vzw, is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, ongevallen en rechtsbijstand. Hieronder zetten we de waarborgen op een rijtje (of: het maximumbedrag dat je kunt terugtrekken van de verzekering).

Burgerlijke aansprakelijkheid
14.873.611,49 EUR voor lichamelijk schade
2.478.935,25 EUR voor stoffelijke schade
619.733,81 EUR voor brandschade (Let op! Enkel voor een gebouw of terrein dat je occasioneel gebruikt, dus niet voor het wekelijkse Chirolokaal.)

 

3.1 Ongevallen

24.789,35 EUR voor RIZIV-kosten (3.718,40 EUR als je in het buitenland verzorgd wordt) waaronder:

371,84 EUR per tand, met een maximum van 1.487,36 EUR;
1.859,20 EUR voor begrafeniskosten;
4.957,87 EUR bij overlijden;
12.394,68 EUR bij invaliditeit.
ook nog:
2.478,94 EUR voor opzoeking en repatriéringkosten;
247,89 EUR voor kosten die niet door het RIZIV worden terugbetaald.

 

3.2 Rechtsbijstand

12.394,68 EUR rechtsbijstand;

6.197,34 EUR strafrechterlijke verdediging;
6.197.34 EUR insolventie van derden (t.o.v. de groep niet t.o.v. leden).
In de brochure "VAST en verZEKERing" vind je een overzicht van de gehele Chiropolis. Deze brochure is downloadbaar op de site en staat op de aansluitingscd-rom. Via verzekeringen@chiro.be kan je gratis een exemplaar aanvragen op het nationaal secretariaat.

 

4. Kostenvergoeding

Gemaakte kosten worden op een onkostennota met toevoeging van een bewijs (een kasticket, een factuur of een ander document) genoteerd en door de kassier terugbetaald. 

 

5. De geheimhoudingsplicht van de vrijwilliger (volgens artikel 458 van het Strafwetboek)

Chiro MERKSPLAS verwacht van haar vrijwilligers de wet op de privacy te respecteren.

Meer info: jeugdbeleid@chiro.be.